Hipoterapia

Koń terapeuta

Hipoterapia

Hipoterapia jest formą wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która swą specyfikę zawdzięcza obecności konia w roli współterapeuty oraz wykorzystaniu jego wielopłaszczyznowego oddziaływania na pacjenta. 

01

Wywiad

Każdą terapię rozpoczynamy od wywiadu z pacjentem a w przypadku dzieci rodzicem/opiekunem prawnym. Niezbędne jest także wypełnieni karty pacjenta (do pobrania na naszej stronie) oraz uzyskania zaświadczenia od lekarza o braku przeciwskazań do terapii.

Wybór formy zajęć

W zależności od rodzaju niepełnosprawności bądź wady rozwojowej/nabytej terapię prowadzimy w jednej z trzech form :
fizjoterapii na koniu
psychoterapii na koniu
terapeutycznej jazdy konnej

02

Rozpoczęcie terapii

Zajęcia trwają od 30 min do 60 minut. W zależności od formy terapii mogą one zostać przeprowadzone w siodle rajdowym lub na oklep z wykorzystaniem pasa do hipoterapii. Podczas zajęć z dziećmi wykorzystujemy ringa i piłeczki terapeutyczne.

03

Dokumenty

Ze względu na liczne przeciwwskazania warunkiem korzystania z hipoterpii jest skierowanie lekarskie. Przed przystąpieniem do zajęć należy wypełnić kartę pacjenta

Biblioteczka

Hipoterapia

Wyróżniamy następujące formy hipoterapii:

wykorzystuje emocjonalny kontakt pacjenta z koniem torujący drogę poprawy relacji ze światem zewnętrznym, a zwłaszcza z otoczeniem społecznym, pomagający pacjentowi w odblokowaniu i pogłębieniu relacji z innymi ludźmi. W tej formie hipoterapii dosiadanie konia nie jest konieczne. Terapia z koniem jest przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami kontaktu społecznego, nasilonym lenkiem społecznym, autystycznych, psychotycznych, z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych społecznie.

 • Koń daje wrażenie chodu ludzkiego
 • Koń zmniejsza spastyczność mięśni
 • Koń hamuje przetrwałe odruchy postawy
 • Koń przywraca zaburzoną symetrie mięśni tułowia
 • Koń koryguję postawę ciała
 • Koń zapobiega przykurczą i ograniczeniom ruchomości w stawach
 • Koń zwiększa możliwości lokomocyjne
 • Koń może usprawniać bardzo łagodnie
 • Koń pobudza zmysły
 • Koń stanowi źródło bodźców równoważnych
 • Koń uaktywnia
 • Koń usprawnia prace organów wewnętrznych
 • Koń mobilizuje i nie nudzi
 • Koń jest bezpieczny emocjonalnie
 • Koń uczy
 • Koń relaksuje
 • Koń uniwersalnym stanowiskiem terapeutycznym