Hipoterapia

Hipoterapia

Hipoterapia jest formą wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która swą specyfikę zawdzięcza obecności konia w roli współterapeuty oraz wykorzystaniu jego wielopłaszczyznowego oddziaływania na pacjenta. Spośród właściwości terapeutycznych konia najczęściej wymienia się następujące:

 • Koń daje wrażenie chodu ludzkiego
 • Koń zmniejsza spastyczność mięśni
 • Koń hamuje przetrwałe odruchy postawy
 • Koń przywraca zaburzoną symetrie mięśni tułowia
 • Koń koryguję postawę ciała
 • Koń zapobiega przykurczą i ograniczeniom ruchomości w stawach
 • Koń zwiększa możliwości lokomocyjne
 • Koń może usprawniać bardzo łagodnie
 • Koń pobudza zmysły
 • Koń stanowi źródło bodźców równoważnych
 • Koń uaktywnia
 • Koń usprawnia prace organów wewnętrznych
 • Koń mobilizuje i nie nudzi
 • Koń jest bezpieczny emocjonalnie
 • Koń uczy
 • Koń relaksuje
 • Koń uniwersalnym stanowiskiem terapeutycznym

Formy hipoterapii

Wyróżniamy następujące formy hipoterapii:

 • Fizjoterapia na koniu- nacisk kładziony jest na prawidłowe wykorzystanie terapeutycznych właściwości ruchu konia dla usprawniania ruchowego pacjenta oraz na zindywidualizowany dobór ćwiczeń wykonywanych na koniu. Forma ta stanowi kontynuacje lub uzupełnienie fizjoterapii prowadzonej w poradni rehabilitacyjnej i w domu pacjenta. Fizjoterapia na koniu przeznaczona jest dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu pochodzenia neurologicznego i ortopedycznego.
 • Psychopedagogiczna jazda konna- wykorzystuje i intensyfikuje psychopedagogiczne aspekty sfery związane z koniem i jazdą konną. W miarę potrzeb wprowadza elementy psychoterapii, logopedii, gry i zabawy edukacyjne z użyciem specjalnie przygotowanych pomocy dydaktycznych. Zajęcia oprócz jazdy konnej mogą zawierać elementy pielęgnacji konia i proste prace w stajni. Psychopedagogiczna jazda konna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, opóźnieniem psychoruchowym, zaburzeniami emocjonalnymi, deficytami w zakresie wzroku i słuchu.
 • Terapia kontaktem z koniem- wykorzystuje emocjonalny kontakt pacjenta z koniem torujący drogę poprawy relacji ze światem zewnętrznym, a zwłaszcza z otoczeniem społecznym, pomagający pacjentowi w odblokowaniu i pogłębieniu relacji z innymi ludźmi. W tej formie hipoterapii dosiadanie konia nie jest konieczne. Terapia z koniem jest przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami kontaktu społecznego, nasilonym lenkiem społecznym, autystycznych, psychotycznych, z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych społecznie.

Konie do hipoterapii w stajni Choczewo

Ballada, Joker, Wiking, Asmon, Nornik

Karta pacjenta

Ze względu na liczne przeciwwskazania warunkiem korzystania z hipoterpii jest skierowanie lekarskie. Przed przystąpieniem do zajęć należy wypełnić kartę pacjenta (pobierz kartę pacjęnta PDF, DOC)

Kadra

Hipoterapeuci: Katarzyna Stawicka

Instruktorzy: Katarzyna Stawicka, Mateusz Świderski, Agnieszka Bielecka, Kinga Panke, Wiktoria Cielecka, Aleksandra Elend, Judyta Kramczyńska, Aleksandra Józków, Paweł Narecki, Ewa Budzińska

Wolontariusze:Katarzyna Nabakowska, Piotr Jaffke, Dominika Borchmann, Anna Ladach, Martyna Wittbrodt

Adres

 • Stajnia Choczewo
 • ul. Pierwszych Osadników 75
 • 84-210 Choczewo

Numery

Facebok